Pia Rockström
Välkommen till min författarvärld!

Hösten 2021:

12 september. Föreläsning om Sensitivt ledarskap, SFH, Lund.


Post
Instagram