Rindi text & förlag
Pia Rockström

LIVING FOR TWO - twin loss stories!

Leva för två ska också bli "Living for two, twin loss stories". Översättningen, gjord av professionella översättaren Johanna Björkell i Finland blev klar i februari 2023. I november 2023 kommer den engelska versionen ut på Free Association Books i London. Free Association Books, FAB, är en sedan länge etablerad och respekterad oberoende utgivare av böcker som ofta är okonventionella och alltid originella. De publicerar böcker om ett brett spektrum av ämnen, inklusive psykoterapi, socialt arbete, hälsostudier och historia. FAB uppstod på 1980-talet i London som ett publiceringsprojekt som producerade böcker av en ny internationell generation av unga psykoanalytiker. "En sammanslutning där den fria utvecklingen för var och en är villkoret för allas fria utveckling". Just nu pågår ett arbete med texten och omslaget på förlaget. Här ska jag berätta allt om tvillingbokens väg utanför Sveriges gränser!


Post
Instagram