Rindi text & förlag
Pia Rockström

LIVING FOR TWO - twin loss stories is here!

Leva för två har blivit "Living for two, twin loss stories". Översättningen är gjord av Johanna Björkell i Finland. Under september trycktes boken i London. Den 30 november 2023 var säljstart för den engelska versionen på Free Association Books i London. Free Association Books, FAB, är en sedan länge etablerad och respekterad oberoende utgivare av böcker som ofta är okonventionella och alltid originella. De publicerar böcker om ett brett spektrum av ämnen, inklusive psykoterapi, socialt arbete, hälsostudier och historia. FAB uppstod på 1980-talet i London som ett publiceringsprojekt som producerade böcker av en ny internationell generation av unga psykoanalytiker. "En sammanslutning där den fria utvecklingen för var och en är villkoret för allas fria utveckling". 

Living for two becomes "Living for two, twin loss stories". The translation was made by Johanna Björkell in Finland and was completed in February 2023. During September, the book was printed in London. November 30, 2023 is the start of sales for the English version at Free Association Books in London. Free Association Books, FAB, is a long-established and respected independent publisher of books that are often unconventional and always original. They publish books on a wide range of subjects, including psychotherapy, social work, health studies and history. FAB originated in the 1980s in London as a publishing project producing books by a new international generation of young psychoanalysts. "An association where the free development of each is the condition for the free development of all".


Post
Instagram